Digitala föredrag och bokcirklar

För att anpassa mig till de nya tiderna och utnyttja de tekniska möjligheterna erbjuder jag från april månad 2020 digitala föredrag och bokcirklar på ett antal olika kvinnohistoriska- och kulturarvsteman, exempelvis:

  • Det vidunderliga kvinnohistoriska detektivarbetet
  • Kvinnors självständiga yrkesverksamhet i 1700-talets Sverige
  • Tapetmakerskorna i 1700-talets Stockholm
  • Kulturarvets kvinnor – unika eller bara gömda och glömda?
  • Kvinnliga konstnärer decennierna kring sekelskiftet 1700
  • I eget namn – konstnärinnan Anna Maria Thelott (c1683-1710)
  • Vetenskapskommunikation – ett delat ansvar
  • Strategier för samverkan inom kulturarvet

Jag skräddarsyr gärna föredrag för att passa just dina åhörare – deras ålder, förkunskaper och målsättning (fortbildning, undervisning, publik verksamhet eller andra ändamål). Jag kan ge föredrag på engelska om så önskas, i synnerhet de vilka fokuserar på samverkan och vetenskapskommunikation. Kontakta mig så utforskar vi möjligheterna!

Föredrag kan sändas från min studio eller från annan plats, till och med ute på vift eftersom teknologin jag har möjliggör flexibilitet och kvalitet. Min studio är i normala fall min skrivplats – eller tidsmaskin om man så vill – och erbjuder därför fantastiska möjligheter till pedagogisk innovation som levandegör inte bara kvinnors historia på kreativa och inspirerande sätt, utan också historiehantverket.

Min pedagogiska erfarenhet av kommunikation och förmedling är stor. Under tio år har jag gett ett femtiotal föredag för alla åldrar och från vitt skilda bakgrunder: grund- och gymnasieskolor, museer och arkiv, kvinnonätverk och universitet, pensionärs- och släktforskarföreningar. Förutom föredrag har jag gjort stadsvandringar och utställningar, varit ”historiedetektiv på arkiv” och guide.

Som utredare, projektledare och kommunikatör har jag arbetat med samverkan inte bara inom svenskt kulturarv, utan även inom vetenskap och policy i Storbritannien under tio år. Läs mer i Projekt.

Jag ser fram emot att höra ifrån dig!

Första digitala föredraget bokat!

Mitt första digitala föredrag har nu blivit bekräftat! Jag är oerhört lycklig över att få ge föredraget Passion, importance and performance – creative rules of engagement for greater impact of science in society den 22 april i UU Innovations seminarieserie Take Off!. Föredragets beskrivning lyder som följer:

For almost ten years historian Mia Skott has communicated and engaged the public in her research into female agency and professional independence during pre-modern times. By presenting new evidence – including in talks, blogs, media and in her coming book – Mia’s aim is to change how we view and value the work and self-sufficiency of women past and present. Mia has also been involved in projects aimed at improving the future prospects of cultural heritage institutions through stakeholder collaboration, as well as for many years worked with communication and policy in the fields of science and technology in the UK. This talk is for anyone who wants to explore practical and hopefully inspiring ways of communicating their research for the benefit of society. Mia addresses the process from why, through to how and finally to the often tricky evaluation of impact part.