Månadsarkiv: september 2013

Den 25 september gav jag en historielektion ”Vad vet du om 1600-talet? med reflektioner kring kvinnor och vanligt folk” på Historiska museet. Syftet var att publiken skulle ha möjlighet att uppdatera sina kunskaper i ämnet.

Jag valde att ge en annan bild av 1600-talet än den de flesta av oss fick under historielektionerna i skolan med kungar och krig. Jag lyfte fram kvinnor – från pigor till20130927-082639.jpg målarinnor – och vanliga människors handlingsförmåga i alltifrån kärlek, sällskapsspel och möjligheter att förändra sin stadsmiljö. Slutsatsen var att om vanligt folk och kvinnors osynlighet i historieundervisningen – som än idag är ett faktum – åtgärdas med all ny forskning som finns, skulle alla – män och kvinnor, rika och fattiga, unga och gamla – kunna spegla sig i historien. Detta skulle ge deras liv mer mening, förklaring och sammanhang samt få dem att inse att även deras liv och gärningar är värda att vara med i framtidens historielektioner.

Den litteratur jag refererade till och citerade under föreläsningen inkluderade (i kronologisk ordning utifrån upplägget och selektiv på grund av tidsbegränsningen):

  • Läsebok för Folkskolan, 1868
  • Christopher Phil Arbete: Skillnadsksapande och försörjning i 1500-talets Sverige, 2012
  • Läsebok för Folkskolan, 1928
  • Mila Hallman Målare och Urmakare, Flickor och Lösdrifvare: Historier från gamla Stockholm, 1907
  • Benny Jacobsson & Maria Ågren Levebröd: Vad vet vi om tidigmodern könsarbetsdelning?, 2011
  • Malin Lennartsson I säng och säte: Relationer mellan kvinnor och män i 1600-talets Småland, 1999
  • Prytz, Christina Familjen i kronans tjänst: Donationspraxis, förhandling och statsformering under svenskt 1600-tal, 2013
  • von Cöln (släkt) Svenskt biografiskt lexikon, 1931
  • Emma Brodén, Christopher Karlsson & Jessica Österberg Bortglömd svensk historia, 2013

Mer generell litteratur finner ni i Historiska museets egna framtagna litteraturlista i anknytning till föreläsningsserien.

Tack för alla kommentarerna efter föreläsningen, jag uppskattar dem verkligen, och fortsätt gärna att kommentera, kritisera (konstruktivt!) och ställ frågor i kommentarsfältet nedan.

(5 kommentarer)