Länsforskningsrådets årsmöte på Upplandsmuseet igår kväll fick jag en riktig energikick och ännu mer motivation till att gräva ner mig i tapetmakerskornas liv. Frågorna jag fick efter mitt föredrag Liv och arbete för kvinnliga konstnärliga hantverkare i Uppland på 1600- och 1700-talen – en exposé i historiehantverket (alldeles för lång titel jag vet, men det var ju så mycket jag ville få med) var fantastiskt inspirerande.

Inte bara bekräftade åhörarnas stora intresse för denna grupp kvinnor min övertygelse om att kvinnorna är av allmänt samhälleligt och individuellt intresse, de specifika frågorna de ställde var också helt i linje med hur jag själv formulerat frågorna till det empiriska materialet. Och dessutom gav deltagarna mig några nya idéer. Jag känner verkligen att jag är på rätt väg!

Jag hade inte lagt upp presentationen efter en kronologi eller ämnestematik, utan istället hur och vart jag funnit källorna. Länsforskningsrådet är nämligen en organisation med medlemmar från arkiv, kommuner, museer och andra forskningsrelaterade institutioner, samt personer som har intresse av att studera det förflutna. Genom att beskriva hur jag funnit fragment av Anna Maria Thelotts liv på Uppsala universitetsbibliotek, Landsarkivet, Uppsala universitets arkiv, Antikvarie-topografiska arkivet, Kungliga biblioteket och så vidare, fick publiken höra berättelsen om hennes liv och också hur jag identifierade fler liknande kvinnor.

Det är inte första gången jag har använt ett liknande upplägg eftersom det så väl illustrerar min forskningsmetod, Länsforskningsrådetvilka historiska skattkistor arkiven är och hur många sådana det faktiskt finns. Jag har funnit att det är extra givande att använda tekniken i föredrag för gymnasieungdomar eftersom historiehantverket då träder fram tydligt (vilket sällan förmedlas genom skolans historieböcker) och informationen om kvinnorna sätts i ett konkret sammanhang. Med denna bakgrund, förstår ni säkert min glädje när Länsforskningsrådets styrelse meddelade att de planerar göra en arkivguide för Uppsala län. Tänk vilket stöd för lärare, elever, studenter, forskare och den intresserade allmänheten!

Nu ska jag förbereda mig för ett handledarmöte efter lunch och spinna vidare på idéerna jag fick av åhörarna igår kväll. Det är otvivelaktigt så att man får inspiration och relevant feedback genom tredje uppgiften, att ”samverka” kan ge en riktig energikick!

Bild: Ordförande för Länsforskningsrådets styrelse Katarina Ek-Nilsson (Institutet för språk och folkminnen) och jag på Upplandsmuseet igår kväll. Fotograf Marie Ulväng.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Email this to someone
Just nu…
...skriver jag bara här när något speciellt inträffar, då jag inte har möjlighet att blogga lika regelbundet som tidigare då jag håller på att skriva klart min avhandling om tapetmakerskorna i 1700-talets Stockholm. I den här bloggen varvas annars reflektioner kring mitt eget förflutna med uppdateringar om forskningen och förmedlingen jag gör om kvinnor och arbete på 1600- och 1700-talen. Min ambition är att locka fram historien i vargdagens små och stora händelser, utforska historiehantverkets värld för öppen ridå, och impulsivt diskutera mina perspektiv på historievetenskapens betydelse för individer och samhället i stort.
Om kommentarer

För att läsa och skriva kommentarer, klicka på inläggets rubrik så kommer du till dess egen sida där kommentarsfält finns längst ner.