Historiens tjusningskraft slog sina fängslande klor i mig redan i sexårsåldern på mormor och morfars gård, där jag med fantasins hjälp förflyttade mig på några få ögonblick tillbaka till 1700-talet och gårdens glanstid. Jag började läsa historia på universitetet 1993, men det var först 2010 som jag blev doktorand på Historiska institutionen i Uppsala, eftersom jag däremellan under många år arbetade med bland annat forskningspolitiska frågor, vetenskapskommunikation och strategisk kommunikation i London.

Strax efter att jag hade påbörjat forskarutbildningen frågade en gymnasielärare om jag ville föreläsa för hennes elever om hur det var att studera och jobba med historia. De positiva reaktionerna från ungdomarna tände gnistan att fortsätta att förmedla min forskning och förklara mitt sätt att arbeta på. När jag i samma veva upptäckte Anna Maria Thelott (c1683-1710) och började forska om henne vid sidan av mitt avhandlingsarbete om stadsbyggnadsprocessen i Uppsala under 1600-talet, förändrades både min inställning till vad som var viktigt med historia och vad jag ville ägna mig åt. Till följd av dessa insikter bytte jag avhandlingsämne för att istället forska om kvinnors villkor och arbete inom konstnärliga yrken, specifikt tapetmakerskorna under 1700-talets mitt. Att förmedla resultaten till ungdomar och allmänheten blev än viktigare, med tanke på att det ofta tar lång tid för nya forskningsrön om genushistoria och kvinnors villkor att nå skolböckerna och allmänheten mer generellt. Jag vill kunna bidra till debatten om vad kvinnors historia betyder för oss idag, och vad en nyansering av begrepp som underordning och självbestämmande kan göra för vår förståelse för kvinnors villkor då som nu.

Jag är alltså en stor anhängare av idén om att historievetenskapens resultat tillhör alla (egentligen all kunskap genererad inom akademin som har någon form av samhällsrelevans), och därför lägger jag stor vikt vid förmedling. Regelbundet ger jag föredrag till allmänheten (se fliken Förmedling), tidigare skrev jag forskardagboken En historikers vardag på Humanistportalen och denna blogg började skriva sommaren 2013 (men varit mindre aktiv under de senaste två åren). Ibland blir jag också tillfrågad att delta i olika medier (se fliken Medier). Mer information går också att finna på min hemsida på Uppsala Universitets webb.

Just nu…
...skriver jag bara här när något speciellt inträffar, då jag inte har möjlighet att blogga lika regelbundet som tidigare då jag håller på att skriva klart min avhandling om tapetmakerskorna i 1700-talets Stockholm. I den här bloggen varvas annars reflektioner kring mitt eget förflutna med uppdateringar om forskningen och förmedlingen jag gör om kvinnor och arbete på 1600- och 1700-talen. Min ambition är att locka fram historien i vargdagens små och stora händelser, utforska historiehantverkets värld för öppen ridå, och impulsivt diskutera mina perspektiv på historievetenskapens betydelse för individer och samhället i stort.
Om kommentarer

För att läsa och skriva kommentarer, klicka på inläggets rubrik så kommer du till dess egen sida där kommentarsfält finns längst ner.