Vilken förmåga hade kvinnor att själva forma sina liv? Den frågan driver mig i min forskning. Jag har identifierat en grupp tapetmakerskor som på Stockholms konstscen inte bara framgångsrikt utan också på mer eller mindre samma villkor konkurrerade med män. Vilka färdigheter och förutsättningar gynnade dessa kvinnor under 1700-talets mitt? Svaret presenterar jag i min avhandling Tapetmakerskorna i 1700-talets Stockholm, som läggs fram vid Historiska institutionen, Uppsala universitet 2018 och ska ges ut av Stockholmia – forskning och förlag.

Jag lägger stor vikt vid att förmedla min forskning och informera om historiehantverket till allmänheten genom flera olika kanaler. Kvinnorna jag forskar om är fantastiska och viktiga förebilder. Jag diskuterar och presenterar min forskning regelbundet i föredrag för gymnasieelever (senast finansierat av Uppsala kommuns kulturnämnd) och för allmänheten på museer och arkiv (tidigare bland annat på Historiska museet, Upplandsmuseet, Konstmuseet i Uppsala, Nationalmuseum, Landsarkivet i Uppsala, Stadsarkivet i Stockholm m.fl.). Jag har ett instagramkonto @miaskottshistoria (för nuvarande inaktiverat på grund av intensiv skrivperiod) och skriver en populärvetenskaplig bok om målarinnan, gravören och illustratören Anna Maria Thelott (c1683-1710). Jag har tidigare bloggat på Humanistportalen.