2018

• Föredrag Varför det är viktigt att berätta och skriva kvinnors historia på Christinehofs slott, 2018-08-16.

• Föredrag Kvinnors självständiga yrkesverksamhet i 1700-talets Sverige Lundellska skolan, 2018-01-17 och  Rosendalgymnasiet, 2018-01-10 som del av en föredragsserie med stöd av kulturnämnden vid Uppsala kommun.

2017

• Föredrag Kvinnors självständiga yrkesverksamhet i 1700-talets Sverige Celsiusskolan, 2018-01-10.

• Föredraget Kvinnors självständiga yrkesverksamhet i 1700-talets Sverige under april och maj månad på Katedralskolan och Rosendalsgymnasiumet under våren 2017, som del av föredragsserie med stöd av kulturnämnden vid Uppsala kommun.

2016

•Föredrag om min forskning och hur jag förmedlar den till ungdomar och allmänheten på fortbildningsdag för  lärare i historia vid Uppsalas gymnasieskolor den 30 oktober, Rosendalsgymnasiet.

2015

•Föredrag Konsten att skriva sina minnen och förändra historien för IRIS-nätverket på Studiefrämjandet i Uppsala 22 oktober 2015. Varför är det viktigt att kvinnor skriver ner sina minnen och delar vardagens ögonblicksbilder? På vilket sätt har kvinnors historia tidigare berättats och vilka kvinnor har den handlat om? Vilka var alla de kvinnor som inte syns i historieböckerna, varför har de glömts bort och varför är det viktigt att de nu lyfts fram? Tillsammans funderar vi kring hur vi – vanliga kvinnor i 2010-talets Uppsala – mer konkret kan bidra till hur historien skapas om oss själva.

•Föredrag Graneberg och historiehantverket för Litslena hembygdsförening, 19 april 2015.

Frågor och svar om en historikers vardag, gymnasielever från Katedralskolan i Uppsala besöker Historiska institutionen för samtal med mig om historiehantverket och min forskning, 17 april 2015.

Frågor och svar om en historikers vardag, gymnasielever från Katedralskolan i Uppsala besöker Historiska institutionen för samtal med mig om historiehantverket och min forskning, 13 april 2015.

•Föredrag Liv och arbete för kvinnliga konstnärliga hantverkare i Uppland under 1600- och 1700-talen på årsmötet för Länsforskningsrådet i Uppsala län, 24 mars 2015, Upplandsmuseet.

Frågor och svar om en historikers vardag, gymnasielever från Katedralskolan i Uppsala besöker Historiska institutionen för samtal med mig om historiehantverket och min forskning, 11 mars 2015.

2014

•Föredrag Hantverkskultur och stadsmiljö – om vanligt folk i 1600- och 1700-talets Uppsala och Stockholm för SPF Luthagen, 3 november 2014.

Föredrag Anna Maria Thelott och andra tidigmoderna kvinnliga konstnärer som del av ”Vad vet du om 1600-talet?” på Historiska museet, Stockholm, 17 september 2014. Läs mer.

Föredrag 1700-talet på tapeten – Tapetmakerskorna Stockholms stadsarkiv, 22 maj 2014. Läs mer.

Föredrag Vad säger bilden om konstnärinnan? på sessionen ”Ögats vittnesbörd. Om bilden som mikrohistorisk källa” 10 maj på Historikermötet 2014, Stockholms universitet. Läs mer.

•Paneldiskussion Historievetenskapens nytta och nöje i samhället 10 maj på Historikermötet 2014, Stockholm. Läs mer.

•Föredrag Att samverka som doktorand på  SALT-seminariet ”Tredje uppgiften: hur, var och varför?”, Uppsala universitet, 26 mars 2014.

•Föredrag Tidigmoderna kvinnliga konstnärliga hantverkare – att finna individen i det förflutna Landsarkivet i Uppsala organiserat av Upplands Släktforskarförening, 25 mars 2014. Läs mer.

•Föredrag Skickliga kvinnor – tidigmoderna konstnärliga hantverkare, Folkuniversitetet och Historiska institutionen, Uppsala universitet, 7 februari 2014, sal IV Universitetshuset. Se Folkuniversitetets artikel.

2013

•Föredrag Att förmedla historia föredrag på seminariet ”Uppland i forskningen”, Länsforskningsrådet i Uppland, 15 november 2013, Upplandsmuseet.

•Föredrag Att vara barn i 1600-talets Uppsala för lågstadieklasserna på Ekuddenskolan, 12 november 2013.

•Föredrag Vad vet du om 1600-talet? med reflektioner kring kvinnor och vanliga människor, Historiska museet 25 november 2013. För mer information se Historiska museet.

•Föredrag En historikers vardag för Bolandgymnasiet i Universitetshuset, 20 mars 2013.

2012

•Föredrag Att vara 16 år 1699 för Jensen gymnasium i Uppsala, 20 november 2012, Historiska institutionen.

•Föredrag Kvinnan med penseln i sin hand på symposiet ”Stolthet och fördom” på Nationalmuseum 9 november 2012. För mer information, se Stolthet och fördom.

•Föredrag Kvinnliga målare och kopparstickare under 1600- och 1700-talet på konferensen ”1700-talet och allt det andra”, organiserat av Sällskapet för 1700-tals studier, Uppsala 25-26 oktober 2012.

•Föredrag Varför är historia viktigt? för Internationella gymnasiet, Uppsala, 14 september 2012.

•Stadsvandring Stadsbyggarna i 1600-talets Uppsala, arrangerat av Uppsala Konstmuseum, den 23 maj 2012.

•Föredrag Varför är historia viktigt? för Vasaskolan på Historiska institutionen, Uppsala, 20 april 2012.

2011

•Föredrag Historia – ett detektivarbete i arkiven för Bolandgymnasiet på Landsarkivet i Uppsala, 5 december 2011.

•Föredrag Tidigmodern stadsplanering, tidigmodern stadsbyggnad på sessionen ”Forskningsfronten flyttas fram”, De svenska historiedagarna, 7-9 oktober 2011.

•Föredrag Perspektiv på 1600-talets svenska gaturegleringar på sessionen ”Infrastruktur i historiskt perspektiv”, Historikermötet 2011, Göteborg, 5 maj 2011.

•Stadsvandring och föredrag Stadsrum i Uppsala för Bolandgymnasiet på Historiska institutionen, Uppsala universitet, 28 april 2011.

•Föredrag 1600-talets stadsplanering ur stadens perspektiv på Landsarkivet i Uppsala 19 januari 2011.

2010

•Presentation The new town plan of Uppsala in the 17th century: a tentative exploration of infrastructural change and the re-allocation of property and crafts på konferensen ”Work and Creativity: Innovation, change, and loss of pre-modern proto-technological knowledge”, 12 maj 2010, Uppsala universitet. Konferensen organiserad av nätverket WORKshop finansierat av Riksbankens jubileumsfond.

•Föredrag Historikerns hantverk för gymnasieelever på Spetsutbildningen i Humaniora, Vasaskolan, Gävle, 1 juni 2010.

•Föredrag Inte för Drottning Kristinas krönings skull… Initiativet till Uppsalas gatureglering 1643 på Konsumtion och Manifestation (KoMa) seminarium, Historiska institutionen, 30 mars 2010.

•Föredrag Att studera historia och använda arkiven för Bolandgymnasiet på Landsarkivet i Uppsala 5 mars 2010.