Två veckor med föredragsspring

Under de senaste två veckorna har jag gett fyra föredrag.

Först gav jag ett föredrag för en grupp historielärare från Uppsalas gymnasieskolor om vilken skattkista Fyriskällans samling är och hur de skulle kunna dra nytta av allt det material och de resurser som finns där.

Den 29 oktober gav jag föredraget Kulturskapande kvinnor genom tiderna – finn dina föregångare och bli din eget historiedetektiv på Fyriskällan. Efter det fick publiken själva titta i mycket av det material som jag berättat om och många spännande diskussioner följde.

Knappt en vecka senare var jag som tidigare stipendiat inbjuden av Stockholms Arbetareinstitutsförening att ge föredraget Kvinnliga pionjärer: Tapetmakerskor i 1700-talets StockholmABF-huset i Stockholm. Jag berättade om dessa självständiga yrkesskickliga kvinnor som arbetade med konstnärligt hantverk i en tid som fortfarande till stor del är outforskad när det gäller kvinnors yrkesverksamhet. Även bibliotekarie Lena Lundgren gav ett oerhört spännande föredrag om Valfrid Palmgren, pionjär inom folkbiblioteksväsendet

Och så igår på stod jag i Uppsala Arkivcentrums läsesal och pratade om Konsten att finna en glömd kvinna. Som exempel berättade jag om mitt tidigare sökande efter konstnärinnan Anna Maria Thelott (c1683-1710) och konstnärinnan Mathilde Wigert-Österlund (1873-1943) som flera av deltagande kulturarvsinstitutioner har material om. Läs gärna artikel om detta i Uppsalatidningen. Det var riktigt roligt att så många kom och att intresset är så stort för kvinnors historia.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *