Länkar till digitala samlingar – Konsten att finna en kvinna

Under den digitala workshopen Konsten att finna en kvinna i det förflutna som jag höll på släktforskarkonferensen Finding Family Together Live den 3 oktober, lyfte jag följande digitala samlingar:

Alvin – Plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv: http://www.alvin-portal.org/

ArkivDigital: https://www.arkivdigital.se

Digitalt Museum: https://digitaltmuseum.se

Folkrörelsearkivet i Uppsala län: https://www.fauppsala.se

Kungliga biblioteket – Hitta i samlingarna: https://www.kb.se/hitta-och-bestall/hitta-i-samlingarna.html

Kungliga biblioteket – Svenska dagstidningar: https://tidningar.kb.se

My Heritage: https://www.myheritage.se

Nordiska museet – Sök i samlingarna: https://www.nordiskamuseet.se/samlingar/om-samlingarna/sok-i-samlingarna

Riksarkivet: https://riksarkivet.se

Riksarkivet – Digitala forskarsalen: https://sok.riksarkivet.se/digitala-forskarsalen

Stockholmskällan: https://stockholmskallan.stockholm.se

Stockholms Stadsarkiv – Hitta i arkiven: https://sok.stadsarkivet.stockholm.se

Tidigmoderna konkurser: http://www.tidigmodernakonkurser.se

Svenskt Kvinnobiografiskt Lexikon: https://skbl.se/sv

Digitala forskarsalen på Riksarkivets hemsida .

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *