Boka & Teman

BOKA

Förfrågningar kan skickas direkt till mig mia[at]miaskott.se eller till någon av de som representerar mig:

FÖRELÄSNINGSTEMAN

I över tio år har jag föreläst på en rad olika historiska teman för en stor och varierad publik – den intresserade allmänheten på museer, arkiv och hembygdsgårdar; specialiserade grupper som näringslivschefer, konstnärer, professionella nätverk och pensionärsföreningar; och inom utbildningssektorn från lågstadieskolor, via gymnasieskolor till doktorander och forskare. Jag har också tjugofem års professionell erfarenhet av pedagogisk framställning och kunskaps- och vetenskapskommunikation. 

Jag lägger stor vikt vid att anpassa innehåll och fokus till målgruppen. Föreläsningar kan ges på plats eller digitalt, och nedan teman kan också ges som workshops, kurser, individuell handledning, eller läse- och bokcirklar. 

Tapetmakerskor i 1700-talets Stockholm

Huvudresultaten från min mångåriga forskning om elva tapetmakerskor presenteras med exempel på händelser och företeelser ur kvinnornas liv och verksamhet. Denna föreläsning är kopplad till min bok Tapetmakerskor – självständiga yrkeskvinnor i 1700-talets Stockholm (Stockholmia) som utkommer 8 mars 2022, och kan också bokas som författarsamtal.

1700-talets konst- och kulturkvinnor

I denna föreläsning erbjuder jag en kavalkad av kvinnliga målare, gravörer, konstnärliga hantverkare, sångare, författare och andra kultur- och konstkvinnor som jag forskat om och stött på i källor under årens lopp. Dessa kvinnor var nämligen betydligt fler än vad historieskrivningen gör gällande. 

Kvinnliga entreprenörer då och nu

Vad kan vi lära oss från kvinnor som drev egna företag under 1700-talet? Vilka utmaningar mötte de och vilka strategier tillämpade de? Utifrån min kvinnohistoriska forskning, samt erfarenhet som frilansare och egen företagare, lyfter jag överraskande likheter och tankeväckande skillnader mellan då och nu.

Konsten att finna en kvinna i arkiv / Hitta kvinnorna

En praktisk och inspirerande föreläsning om hur källor om och av kvinnor kan hittas i arkiv, och hur uppgifterna kan tolkas och pusslas ihop till en bild av en historisk kvinnas liv och gärningar. Föreläsningen är delvis kopplad till kapitlet ”Hitta kvinnorna” som jag författat i boken Arkivism: En handbok (Stockholms Kvinnohistoriska och Volante, 2021), och kan också ges som workshop, kurs eller privat handledning.

Att göra sin röst hörd

Hur kan du göra din röst hörd på scen och i mötesrum? Vilka specifika utmaningar möter du som kvinna? I denna föreläsning – som också kan ges som workshop och individuell handledning – presenterar jag en kreativ metod i framställnings- och presentationsteknik, som är fylld av tips, anekdoter från mitt yrkesliv i London och Sverige, samt historiska exempel från kvinnorna jag forskat om.