Konsten att finna en kvinna

Med stor entusiasm och drivkraft sprider jag min kunskap om att söka spår efter kvinnor i arkiven och tolka källorna genom artiklar, böcker, föreläsningar, workshops, Instagram (@mia_skott) och handledning. Jag är övertygad om att alla – oavsett ålder, bakgrund och förkunskaper – kan utforska vårt rika kulturarv och hitta spår som av föregångare och förebilder.

Jag har skrivit kapitlet ”Hitta kvinnorna” i Arkivism: En handbok, artiklar för t.ex. tidskriften Släkthistoria och ett stort antal föreläsningar på arkiv, gymnasieskolor, för släktforskarföreningar, med flera.