Kvinnors historia

I nästan tio år har jag forskat om kvinnors agens och självständiga yrkesverksamhet historiskt – främst inom konst och konsthantverk under svenskt 1700-tal, och är nu även lockad av kulturskapande kvinnor kring sekelskiftet 1900.

Jag skriver om elva tapetmakerskor verksamma i Stockholm under mitten av 1700-talet som ska ges ut i bokform av Stockholmia. I tio porträtt tecknar jag kvinnornas förmåga och möjligheter att forma sina liv och sin yrkesverksamhet. Likheter och olikheter mellan kvinnorna bildar mönster som kan förklara varför några fastande i fallgropar och föll handlöst vid första hindret, medan andra handlingskraftig tog sig an utmaningar och lyckades navigera sig igenom ett långt liv. I en tid som historieskrivningen låter förmedla likformighet och begränsningar, har jag funnit stor variation och kreativitet. Och hur det än gick för dem, har de alla något viktigt att säga om kvinnors självständighet och strategier både då och nu.