Kvinnohistoria

I fjorton år har jag forskat – först som forskarstuderande på Historiska institutionen, Uppsala universitet och sedan 2019 som frilansare (för vissa projekt associerad till forskningsmiljöer på t.ex. Stockholms stadsmuseum och Uppsala slottshistoriska) – om kvinnor som var verksamma inom konst och kultur under 1700-talet i Sverige. Till exempel tapetmakerskor, konstnärinnor, operasångerskor, författarinnor, tidningsredaktörer, boktryckare och många fler. Där historieskrivningen förmedlar likformighet och begränsningar, har jag funnit stor variation och kreativitet, samt att kvinnors – och andra marginaliserade gruppers – villkor och möjligheter förändras över tid som i vågor. Det är alltså ingen rak och uppåtriktad utvecklingslinje som arkivens stoff förmedlar. Jag har också forskat om till exempel Uppsalas stadsplanering och utveckling från 1500-talet och framåt. 

För min forskning har jag tilldelats flera stipendier, till exempel från Torsten Söderbergs Stiftelse, Författarnas Kopieringsfond, Stiftelsen Riksarkivarie Ingvar Anderssons Fond, Stiftelsen Olle Enqvist Byggmästare, Gerda Boëthius minnesfond, Stiftelsen S:t Erik och Södermalms Arbetareinstitut.