Hem

Som kvinnohistoriker utforskar jag kvinnors agens och självständiga yrkesverksamhet från sent 1600-tal fram till nutid. I skrift, föredrag, utställningar, stadsvandringar, bokcirklar, media och andra kanaler förmedlar jag mina upptäckter, ofta i ljuset av kvinnors liv och villkor idag.

För att anpassa mig till de nya tiderna och tillvarata de tekniska möjligheterna erbjuder jag från april månad 2020 digitala föredrag och bokcirklar på ett antal olika kvinnohistoriska- och kulturarvsteman. Kontakta mig så utforskar vi möjligheterna och/eller läs mer i min blogg!

I ständig närhet till litteratur, kartor och källor sänder jag digitala föredrag och håller i digitala bokcirklar från min egen studio. Eller tidsmaskin om man så vill.

Under flera år bloggade jag, bland annat på Humanistportalen, och jag skriver fortfarande ett och annat inlägg på denna sida, dock ska sägas med viss oregelbundet. Jag är däremot aktiv på Instagram där du kan följa min arbetsdag både i denna värld och i den som en gång tillhörde våra kvinnliga föregångare och förebilder.