Publikt

Jag kommunicerar och levandegör kunskap om kvinnors liv och villkor, ofta i ljuset av hur vi har det idag, för en stor och varierad publik och läsekrets i skrift, på scen, i bild och i media. Genom samma kanaler illustrerar jag också det kvinnohistoriska detektivarbetet, liksom lyfter vikten av kulturarvets demokratiska betydelse, i synnerhet ur ett kvinnoperspektiv, och ger inspirationsföreläsningar i kreativ kunskapskommunikation i samarbete med Ordrum.