Konsten att finna en kvinna

Jag samlar mina erfarenheter av att söka gömda och glömda kvinnor i arkiven och hur jag går tillväga för att tolka källorna. Jag är övertygad om att alla – oavsett ålder, bakgrund och förkunskaper – kan utforska våra kulturarvsskatter och hitta spår som ger bilder av hur det var att leva som kvinna förr. Med projektet vill jag inspirera och ge handledning till historiehantverket och lyfta olika sätt som upptäckterna kan kommuniceras på. Detta sker genom föredrag, studiecirklar, workshops, Instagram och i en kommande bok.