Sociala medier

Jag är aktiv på Instagram mia_skott och bloggar med viss oregelbundenhet här (se flik Blogg). I ett par år skrev jag också bloggen En historikers vardag på Humanistportalen.