Kunskap

Mina expertområden kan grovt delas in i tre: kvinnors historia, historiehantverket och kunskapskommunikation.