Projekt

Tapetmakerskorna

Jag skriver en kollektivbiografi – Tapetmakerskorna i 1700-talets i Stockholm – som ska ges ut av Stockholmia. I elva porträtt tecknas kvinnors förmåga och möjligheter att forma sina liv och sin yrkesverksamhet. Likheter och olikheter mellan kvinnorna bildar mönster som kan förklara varför några fastande i fallgropar och föll handlöst vid första hindret, medan andra handlingskraftig tog sig an utmaningar och lyckades navigera sig igenom ett långt liv. I en tid som historieskrivningen låter förmedla likformighet och begränsningar, har jag funnit stor variation och kreativitet. Och hur det än gick för dem, har de alla något viktigt att säga om både då och nu.

På detta tema ger jag ett antal föredrag framöver, exempelvis på ABF i Stockholm den 4/11 och Marinmuseum i Karlskrona den 20/11 (se mer info under Kommande).

Konsten att finna kvinnliga föregångare

Nu samlar jag i ett projekt mina erfarenheter av att söka gömda och glömda kvinnor i arkiven och tolka källorna jag funnit. Historiehantverket helt enkelt, eller detektivarbetet i arkiven om man så vill. Förmedlingen sker i föredrag, workshops, Instagram och en bok.

På detta tema har jag precis gett en workshopFyriskällan och ett föredragArkivens Dag.

I en kvinnohistorisk arkivguide –  Konsten att finna en kvinnliga föregångare (preliminär titel) – flätar jag samman praktik, anekdot och reflektion. Jag har börjat samla gamla texter (bokmanus, blogginlägg, föredragsmanus och artiklar) som jag ramar in med nya. Läsaren – ung som gammal, med eller utan tidigare arkiverfarenhet – får följa med på tidsresor i arkiven och bevittna hur jag försökt pussla ihop belägg till kvinnors livsberättelser. Boken är upplagd i livscykelns kronologi, från födelse till död. För varje steg i kvinnans liv summeras typer av källor och på vilka arkiv man kan finna dem. Jag diskuterar också hur man tolkar de spår man finner och sätt man kan försöka fylla eventuella hål. Förhoppningen är att boken kanske kan inspirera den osäkra att våga följa sin nyfikenhet. För vi behöver bli fler, många kvinnor väntar på att bli upptäckta i tusentals och åter tusentals arkivboxar runt om i landet. Kvinnor som önskar att få sin unika livshistoria berättad, kanske just av dig…

Fyriskällan

Jag arbetar som utredare på Fyriskällan i Uppsala. Fyriskällan är ett lokalhistoriskt centrum som drivs i samarbete mellan Bibliotek Uppsala, Uppsala stadsarkiv och Folkrörelsearkivet för Uppsala län. Fyriskällan är en unik kulturarvssamling bestående av allt från litteratur till fotografier, småtryck och källmaterial, med en välbesökt programverksamhet.  Min uppgift som utredare är att utveckla nya samarbeten kring samverkan med målet att Fyriskällan ska komma individ och samhälle till godo.